Privacy Policy

Wij vinden privacy belangrijk!

Privacybeleid Bema Shopping B.V.

http://www.vrijgezellenfeest-kleding.nl

Over ons privacybeleid

Vrijgezellenfeest-kleding.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vrijgezellenfeest-kleding.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vrijgezellenfeest-kleding.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van de diensten van Vrijgezellenfeest-kleding.nl of omdat u deze gegevens zelf aan Vrijgezellenfeest-kleding.nl verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Vrijgezellenfeest-kleding.nl, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant een bestelling plaatst bij Vrijgezellenfeest-kleding.nl:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw afleveradres
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw betaalgegevens
- Uw bestelgegevens (producten die u bij ons besteld)
- Overige gegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u als consument (bezoeker) gebruikmaakt van de website(s) van Vrijgezellenfeest-kleding.nl:

- Uw locatiegegevens
- Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s)
- Uw IP-adres
- Uw internetbrowser en apparaat type

Algemeen doel van de verwerking

Vrijgezellenfeest-kleding.nl verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden daarom ook enkel en alleen verwerkt voor onderstaande doeleinden.

Als u als klant een bestelling plaatst bij Vrijgezellenfeest-kleding.nl:

- Voor het verwerken en verzenden van uw bestelling
- Voor het verwerken van uw betaling
- Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw bestelling en/of retourzending
- Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden
- Voor het trainen van de medewerkers van Vrijgezellenfeest-kleding.nl
- Voor het vastleggen van bewijs
- Teneinde vast te stellen dat Vrijgezellenfeest-kleding.nl daadwerkelijk contact met u heeft als klant.

Als u als consument (bezoeker) gebruikmaakt van de website(s) van Vrijgezellenfeest-kleding.nl:

- Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Vrijgezellenfeest-kleding.nl teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- Voor het analyseren van uw surfgedrag op de website(s) van Vrijgezellenfeest-kleding.nl
- Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bema Shopping B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Vrijgezellenfeest-kleding.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Vrijgezellenfeest-kleding.nl wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Vrijgezellenfeest-kleding.nl gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Vrijgezellenfeest-kleding.nl in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Vrijgezellenfeest-kleding.nl gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Vrijgezellenfeest-kleding.nl u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over uw privacy bij ons?

Vrijgezellenfeest-kleding.nl
Bema Shopping B.V.
Winkelveldstraat 20
5916NX Venlo
Nederland

Telefoon: 0031 (0)77- 8200208
E-mail: [email protected]